Het bestuur van Historische Vereniging 't Olster Erfgoed is samengesteld als volgt: voorzitter: Ans Mensink-van den Noort (0570-563078) secretaris: Harry van Essen (0570-561367) penningmeester: Gé Gijzenij (0570-562278) lid: Jolande Biljardt (0570-563197) lid: Mies Karrenbeld (Infocentrum) lid: Teun Visser (0570-563740) lid: Raymond de Groot (06-44591770) De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De contributie bedraagt € 22,00 per jaar (per 01-01-2017) voor leden binnen de gemeente Olst- Wijhe en € 27,00 voor leden buiten de gemeente.  Donateurs betalen (minimaal) € 10,00 per jaar. Een los nummer van 't Tijdschrift kost € 3,60 Het RSIN-nummer is 8027.04.839. ‘t Olster Erfgoed is een ANBI: een Algemeen nut beogende instelling. Dit is van belang bij schenken, erven en giften. Ons jaarverslag vindt u onder de buttons hiernaast. KvK-nummer: 40650818 Bestuur © GJ Aberson  2013 jaarverslag secretaris jaarverslag financieel